Site Overlay

Pozyskiwanie dotacji dla firm można podzielić na trzy główne nurty:

dotacje inwestycyjne
dotacje szkoleniowe
DOTACJE NA INNOWACJE

W bieżącym okresie finansowania komisja europejska wyznaczyła trend polegający na tym, że bezzwrotne dofinansowania będą otrzymywały przede wszystkim projekty innowacyjne.

Wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom grupując w naszych szeregach specjalistów zajmujących się innowacjami w różnych zakresach. Pomożemy Państwu w określeniu możliwości wprowadzenia w Waszej firmie innowacji na poziomie strategii, produktu, logistyki, czy technologii.
Zwiększymy tym samym znacząco szanse na otrzymanie bezzwrotnej dotacji z UE. Środki finansowania projektów mogą pochodzić z konkursów ogólnopolskich jak również regionalnych.

FIRMY ZAINTERESOWANE UBIEGANIEM SIĘ O DOTACJĘ
Z UE POWINNY WYPEŁNIĆ FORMULARZ KONTAKTOWY.
W odpowiedzi na wypełniony FORMULARZ nasz dział analiz skontaktuje się Państwem
i przedstawi możliwości pozyskania dotacji.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie informacje i analizy wykonywane są bezpłatnie z poszanowaniem zasad poufności.