Site Overlay
agencja innowacji - partnerzy

JUTRO TWOJEJ FIRMY ZACZYNA SIĘ DZIŚ.

Dorota Gryglewska

… Agencja Innowacji terminowo wywiązała się z powierzonych obowiązków. Jej działania wyróżniały się przede wszystkim elastycznością, sumiennością i profesjonalizmem…

MACHANDEL

… Chciałbym szczerze polecić współpracę z Agencją Innowacji w zakresie pozyskiwania funduszy, dofinansowań lub dotacji…