Site Overlay

Nawiążemy współpracę z firmami na terenie całego kraju

CEL WSPÓŁPRACY

– prowadzenie oddziału regionalnego Agencji Innowacji
– rozwój działalności i zwiększenie konkurencyjności sieci Partnerów

KORZYŚCI PARTNERA WYNIKAJĄCE Z NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY:


poszerzamy ofertę PARTNERA i obszar jego działalności

AGENCJA zapewni szerokie wsparcie w zakresie planowania, sprzedaży i marketingu firmy PARTNERA.

udostępniamy nowoczesne narzędzia marketingowe i sprawdzone rozwiązania pozyskiwania klientów

rozpoczęcie współpracy umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń oraz stały i dynamiczny rozwój firmy PARTNERA

NASZYM PARTNEROM GWARANTUJEMY:

  • atrakcyjne przychody,
  • pozyskanie nowych Klientów,
  • trwałą współpracę opartą na prostych i uczciwych zasadach,
  • dobre rozwiązania, którym zaufało już wiele firm,
  • uzyskanie certyfikatu PARTNERA AGENCJI,
  • logo PARTNERA AGENCJI do wykorzystania dla własnych celów informacyjno-reklamowych,
  • promocja PARTNERA na stronach AGENCJI oraz w innych działaniach marketingowych,
  • z tytułu podjęcia współpracy Partner nie ponosi jakichkolwiek kosztów.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WSPÓŁPRACY:


Firma Partnera jest zlokalizowana w mieście powyżej 50 000 mieszkańców

Parter posiada własnościowe prawo do lokalu lub umowę najmu z możliwością podnajęcia

Preferowane branże: pośrednictwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi księgowe lub doradcze itp.

ZGŁOSZENIA:

Firmy zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt z podaniem miejscowości, opisem działalności i warunków lokalowych.
W jednym mieście podejmiemy współpracę tylko z jednym Partnerem.

KONTAKT