Site Overlay
agencja innowacji - partnerzy

JUTRO TWOJEJ FIRMY ZACZYNA SIĘ DZIŚ.

Opis szkolenia:

Delegowanie i rozliczanie to jedna z podstawowych kompetencji menedżerskich. Pozwala na płynność wykonywanych działań w odpowiednim tempie. Z drugiej strony daje pracownikowi jasność czego się od niego oczekuje i regularną informację zwrotną – co jest oceniane jako jeden z głównych czynników motywacyjnych dla pracownika. Podczas tego szkolenia uczestnik zrozumie role talentów przy dobieraniu zadań do pracownika. Przećwiczy udzielanie jasnej i konkretnej informacji zwrotnej. Nauczy się budować asertywne komunikaty i nie będzie bał się przeprowadzać trudnych rozmów z pracownikiem

Cele szkolenia

 1. rola talentów w dobieraniu zadań
 2. identyfikacja listy zadań do wykonania
 3. skuteczne przekazywanie poleceń
 4. monitoring wykonanych działań
 5. weryfikacja wykonania działania
 6. udzielanie skutecznej informacji zwrotnej
 7. asertywność w komunikacji z pracownikiem
 8. trudne rozmowy (rozmowa korygująca, upominająca, zwolnienie)

Korzyści dla uczestnika

 1. znajomość talentów i odpowiedniego zakresu zadań do pracownika
 2. szybkie i skuteczne dzielenie codziennych obowiązków
 3. umiejętność skutecznej komunikacji w obszarze delegowania zadań
 4. udzielanie asertywnej negatywnej informacji zwrotnej
 5. zrozumienie i umiejętność udzielania pozytywnej informacji zwrotnej
 6. oswojenie się i praktyczne przećwiczenie prowadzenia trudnych rozmów

Metody pracy

Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej. Wykorzystane zostaną metody pracy warsztatowej takie jak: burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, case study, mini-wykład, odgrywanie ról, gry symulacyjne.

Przykładowy program szkolenia:

1. Rola talentów Gallupa
Wprowadzenie do teorii talentów.
Czym są, jak z nimi pracować, jak je identyfikować
W jaki sposób dopasować zadanie do określonej osoby
Jakie talenty są ważne dla menedżera a jakie dla lidera
2. Delegowanie
Co to znaczy, że deleguję zadania. Które z zadań należy oddelegować
Sposoby komunikacji podczas delegowania zadań
Jak delegowanie powinien rozumieć pracownik
3. Monitoring
Kontrola realizacji zadania
Czym menedżer powinien się zająć kiedy deleguje zadania
Jak planować dzień pracy
4. Rozliczanie
Rola informacji zwrotnej w procesie rozwoju pracownika
Sposoby na udzielanie informacji zwrotnej i dlaczego nie działają
Metoda FUKO
Warsztat udzielania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
5. Asertywność w procesie udzielania informacji zwrotnej
Obawy w udzielaniu informacji zwrotnej
Opór pracownika
Jaka jest rola asertywności w procesie udzielania informacji zwrotnej
Komunikat „Ja”
6. Trudne rozmowy z pracownikiem
Co wywołuje konieczność trudnej rozmowy z pracownikiem
Narzędzia komunikacyjne do przekazywania trudnych informacji
Praca z trudną postawą pracownika podczas rozmowy
Istota komfortu psychicznej menedżera przed, w trakcie i po trudnej rozmowie
Skuteczne zapobieganie podobnym sytuacją w zespole
7. Podsumowanie wiedzy
 

Agencja Innowacji prowadzi szkolenia w trybie komercyjnym oraz poprzez Bazę Usług Rozwojowych z oparcie o dotację z Unii Europejskiej. Dotacja na szkoleni może wynosić do 90%. Skontaktuj się z nami i zapytaj o aktualną ofertę.