Site Overlay
agencja innowacji - partnerzy

JUTRO TWOJEJ FIRMY ZACZYNA SIĘ DZIŚ.

Opis szkolenia:

Nieustanne przyglądanie i praca nad procesami pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Pomaga lepiej zarządzać dostępnymi zasobami a tym samym optymalizować koszty procesu. Ważne żeby mieć świadomość zarządzanymi procesami i umiejętnie je mapować. Szkolenie pozwoli zidentyfikować procesy, którymi zarządza menedżer. W kolejnym kroku menedżer będzie mógł poznać i nauczyć się stosować mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping). To narzędzie pozwala spojrzeć i kompleksowo ocenić efektywność procesu. W czasie aktywnych warsztatów uczestnicy będą mogli w praktyce przetestować działanie tego narzędzia na procesach, które znają najlepiej. Szkolenie przeprowadzi ich również przez proces wdrażania zmian w procesie i badanie ich wymiernych efektów.

Cele szkolenia

 1. stworzenie mapy procesów którymi zarządza menedżer
 2. ocena efektywności procesu za pomocą mierzenia strumienia wartości (value stream mapping)
 3. skuteczna identyfikacja problemów w procesie i umiejętność ich eliminacji
 4. optymalizacja procesu z wykorzystaniem narzędzi Lean
 5. wdrażanie zmian w procesach
 6. mierzenie efektywności zmian w procesie

Korzyści dla uczestnika

 1. Uświadomienie sobie wartości procesów
 2. nabycie wiedzy i umiejętności budowania map strumienia wartości,
 3. umiejętność optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów procesowych,
 4. poznanie narzędzi pozwalających na optymalizację procesów
 5. nabycie umiejętności identyfikacji problemów i ich eliminacja
 6. umiejętność skutecznego wdrażania zmian w procesach

Metody pracy

Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej. Wykorzystane zostaną metody pracy warsztatowej takie jak: burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, case study, mini-wykład, odgrywanie ról, gry symulacyjne.

Przykładowy program szkolenia:

1. Świadomość wpływu na procesy
Identyfikacja procesów, którymi zarządzam
Mierzenie efektywności procesów
Wpływ procesów, którymi zarządzam na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
Identyfikacja połączonych procesów
2. Mapowanie procesu
Poznanie narzędzia mapowanie wartości strumienia
Analiza zarządzanych procesów za pomocą mapowania wartości strumienia
Dzielenie się wynikami pracy z grupą, wspólna analiza
Identyfikacja problemów w procesie
3. Planowanie zmian w procesie
Identyfikacja możliwych do wdrożenia zmian
Możliwe korzyści i wpływ wprowadzonych zmian
Identyfikacja potrzebnych zasobów do wprowadzenia zmian
Narzędzia Lean przy projektowaniu zmian
4. Komunikowanie i wdrażanie zmian
Plan wdrożenia zmian i mierniki efektywności
Komunikacja zmian pracownikom
Skuteczne wdrożenie zmian
Weryfikacja efektywności wprowadzonych zmian, ewentualna korekta
Długoterminowa praca z procesem. Zmiany poza schematem
5. Podsumowanie wiedzy
 

Agencja Innowacji prowadzi szkolenia w trybie komercyjnym oraz poprzez Bazę Usług Rozwojowych z oparcie o dotację z Unii Europejskiej. Dotacja na szkoleni może wynosić do 90%. Skontaktuj się z nami i zapytaj o aktualną ofertę.