Site Overlay
agencja innowacji - partnerzy

JUTRO TWOJEJ FIRMY ZACZYNA SIĘ DZIŚ.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zrozumienie podstawowych zasad wywierania wpływu na ludzi. Uczestnicy poznają mechanizmy wpływu społecznego, dowiedzą się jakie postawy i kompetencje wpływają na większą skuteczność wpływania na ludzi. Poznają różnicę między perswazją, a manipulacją. W drugim szkoleniu będą mieli okazje poznać i przetestować podstawowe techniki negocjacyjne. Zrozumieją rolę negocjacji, przygotowania do nich i możliwych opcji zakończenia negocjacji.

Cele szkolenia

 1. Poznanie zasad wywierania wpływu społecznego wg. R. Cialdiniego
 2. Rola emocji wg. P. Ekmana
 3. Postawy i kompetencje, które wzmacniają przekaz perswazyjny
 4. Różnica pomiędzy perswazją a manipulacją
 5. Podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji
 6. Proces negocjacyjny
 7. Możliwe opcje zakończenie negocjacji
 8. Wybrane techniki negocjacyjne

Korzyści dla uczestnika

 1. Umiejętność wywierania wpływu na pracowników
 2. Umiejętność wykorzystania narzędzi wpływu społecznego w codziennej pracy
 3. Zrozumienie roli emocji procesie wywierania wpływu
 4. Zrozumienie różnicy pomiędzy perswazją a manipulacją
 5. Umiejętność przeprowadzenie procesu negocjacyjnego
 6. Znajomość podstawowej terminologii stosowanej podczas negocjacji
 7. Umiejętność zastosowanie wybranych technik negocjacyjnych

Metody pracy

Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej. Wykorzystane zostaną metody pracy warsztatowej takie jak: burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, case study, mini-wykład, odgrywanie ról, gry symulacyjne.

Przykładowy program szkolenia:

1. Wywieranie wpływu
Kompetencje i postawy wpływające na skuteczność wywierania wpływu
Różnica pomiędzy perswazją a manipulacją
Podstawowe elementy obrony przed manipulacją
Rola emocji w procesie wywierania wpływu
2. Zasady wywierania wpływu społecznego wg. R. Cialdiniego
Dowód społecznej słuszności
Wpływ autorytetu
Reguła sympatii i lubienia
Reguła niedostępności
Reguła zaangażowania i konsekwencji
Reguła wzajemności
3. Negocjacje
Proces negocjacji, możliwe zakończenia
Podstawowe pojęcia wykorzystywane w negocjacjach
Przygotowanie i prowadzenie procesu negocjacji
Wybrane techniki negocjacyjne
4. Gra szkoleniowa „Negocjacyjne ZOO”
 
5. Podsumowanie wiedzy
 

Agencja Innowacji prowadzi szkolenia w trybie komercyjnym oraz poprzez Bazę Usług Rozwojowych z oparcie o dotację z Unii Europejskiej. Dotacja na szkoleni może wynosić do 90%. Skontaktuj się z nami i zapytaj o aktualną ofertę.